Fustes del país i d’importació

Comercialitzem amb fusta de diverses procedències i característiques: resinoses, frondoses i tropicals.
Oferim també serveis de tall, raspallat i tractament en autoclau.

Pot visitar-nos al nostre magatzem on el nostre equip comercial li pot assessorar per a veure quin material encaixa millor segons les seves necessitats.

Al web mostrem part dels nostres productes dels que disposem.

Taula canto viu

Fusta serrada en pi.
Diverses amplades i llargades.

S’utilitza per encofrats de bases, terres, pilars, murs, i treballs auxiliars.

Tauló

Fusta serrada en pi o avet.
Diverses amplades i llargades.

S’utilitza per encofrats i treballs auxiliars en obres.

Taula

Fusta serrada en pi o avet.
Gruix de 2,7 cm.  Ample de 20 cm

S’utilitza per encofrats de bases, terres, pilars, murs, i treballs auxiliars.

Llata

Fusta serrada en pi.
Gruix de 5 cm. Ample de 7 cm

S’utilitza per baranes en forjats i treballs auxiliars en obra.

Tricapa per encofrar

Fusta serrada en pi o avet.
Gruix de 2,7 cm.  Ample de 50 cm.

Útil per a tota mena d’encofrats.

Berenjeno

Llistó de fusta amb forma triangular.
Diverses amplades i llargades.

S’utilitza per a eliminar els cants en l’encofrat de murs, pilars, volades, etc.

Viga laminada

Fusta d’avet.
Diverses amplades i llargades.

S’utilitza per estructures i teulades.

Encadellats

Fusta encadellada.
Gruixos de: 14, 19 i 22 cm. Ample de 15 cm

S’utilitza per encofrats vistos.

Rondino tornejat

Fusta tractada autoclau.
Llargada 200, 250 i 300 cm. Diametre 8, 10 i 12 cm

S’utilitza per tanques de fusta.

Travessa

Fusta tractada autoclau.
Llargada 250cm. Ample 21 cm. Gruix 11 cm

S’utilitza per jardineria.

Les nostres marques

Fustes del país i d'importació  |  Material de construcció  Taller de fusteria  |  Cuines  |  Portes  |  Ceràmica  |  Sanitaris  |  Ferreteria  |  Pèl·lets

ZONA CIAL. RIBERA D’URGELLET Carretera de Lleida núm. 33 · 25796 EL PLA DE SANT TIRS · LLEIDA  |  TEL. 973 350 027  | mapisa@mapisa.cat

ZONA CIAL. RIBERA D’URGELLET Carretera de Lleida núm. 33 · 25796 EL PLA DE SANT TIRS · LLEIDA
TEL. 973 350 027 mapisa@mapisa.cat

HORARI DE DILLUNS A DIVENDRES. Mati de 8h a 13h. Tarda de 14.30h a 18h.

HORARI DE DILLUNS A DIVENDRES
Mati de 8h a 13h
Tarda de 14.30h a 18h